Видове метеорити, състав и произход.
Видове метеорити, състав и произход.

Класификация на метеоритите

Индекси на Класификацията

Информация за различните класове метеорити. Азбучен указател. Съдържа директни препратки, водещи до съответните описи на всеки клас. Трябва само да кликнете върху името, за да получите допълнителна информация. Моля, използвайте обратно бутона на вашия браузър, за да се върнете към индекса на класификацията.

Системна Класификация на Метеоритите

Каменни Метеорити

Хондрити

Въглеродни хондрити

CI
Група (Ivuna-Type)

CM Група
(Mighei-Type)

CV Група
(Vigarano-Type)

CO Група
(Ornans-Type)

CK Група
(Karoonda-Type)

CR Група
(Renazzo-Type)

CH Група
(High-Metal-Type)

CB Група
(Bencubbinites)
Бенкубинити

C-групирани (например Кулидж Grouplet)

Обикновенни хондрити

H
Група (High-Iron) – Високо количество желазо

L
Група (Low-Iron) – Ниско количество желязо

LL Група
(Low-Iron,
Low-Metal) – Ниско количество желязо и метали

Други хондрити

E Група
(Enstatite
хондрити) Енстатит хондрити

R Група
(Rumurutiites)
Румурутити

K Група (Kakangariites) Какангарити

F Група (форстерит хондрити)

 

 

 

 

Ахондрити

PAC ГрупаПримитивни ахондрити

Acapulcoites – Акапулколити

Lodranites Лодранити

Brachinites Брашинити

Winonaites Юнонаити

Ureilites Урейлити

Негрупирани Примитивни ахондрити

HED ГрупаМетеорити от Веста

Eucrites

Еукрити

Основни серии Eucrites Еукрити

Stannern Trend Eucrites Еукрити

Nuevo Laredo Trend Eucrites
Еукрити

кумулативни Eucrites Еукрити

Polymict Eucrites Еукрити

Diogenites Диогенити

Howardites Хоуадрити

Други еволюирали астероидни ахондрити

Angrites Ангрити

Aubrites Аубрити

LUN ГрупаЛунни Метеорити

А
LUN

Anorthositic реголит Breccias

Anorthositic Impact стопена Breccias

Anorthositic фрагментна Breccias

LUN B – Mare базалти

LUN G – Mare габро

LUN N – Norites

SNC ГрупаМарсиански метеорити

Shergottites

Шерготити

Базалтов Shergottites Шерготити

Lherzolitic Shergottites Шерготити

Преходни членове

Nakhlites Наклити

Chassignites Шасинити

Orthopyroxenites Ортопироксенити

 

 

\

Каменножелезни Метеорити

Pallasites

Паласити

Главна Група Паласити

Eagle Station Паласити

Пироксенни Паласити

Разгрупирани Паласити

Mesosiderites Мезосидерити

Mesosiderites Мезосидерити

 

 

Железни Метеорити

Структурна Класификация

Hexahedrites Хексаедрити

Octahedrites Октаедрити

Ataxites Атаксити

Химична Класификация

IAB   Група

IC     Група

IIAB  Група

IIC    Група

IID    Група

IIE    Група

IIF    Група

IIG    Група

IIIAB Група

IIICD Група

IIIE   Група

IIIF   Група

IVA   Група

IVB   Група

Разгрупирани железни метеорити

Индекс по азбучен ред на метеоритните класове

IAB железни метеорити

IC
железни метеорити

IIAB
железни метеорити

IIC
железни метеорити

IID
железни метеорити

IIE
железни метеорити

IIF
железни метеорити

IIG
железни метеорити

IIIAB
железни метеорити

IIICD
железни метеорити

IIIE железни метеорити

IIIF
железни метеорити

IVA
железни метеорити

IVB
железни метеорити

Акапулколити

Ахондрити

Ангрити

Anort.
fragmental breccias,
лунен

Anort.
impact-melt breccias,
лунен

Anort.
regolith breccias,
лунен

Атаксити

Аубрити

Базалтови Шерготити

Бенкубинити

Брашинити

Въглеродни хондрити

CB
хондрити

Шасинити

CH
хондрити

Хондрити

CI
хондрити

CK
хондрити

CM
хондрити

CO
хондрити

Кулидж Grouplet

CR
хондрити

Kумулативни еукрити

CV
хондрити

Диогенити

Eagle Station Паласити

E
хондрити

Енстатит хондрити

Еукрити

F хондрити

Форстерит хондрити

Impact-melt breccias,
лунен

H хондрити

HED
група

Хексаедрити

Highland
Rocks,
лунен

Хоуадрити

Impact-melt breccias, лунен

Железните метеорити

Какангарити

K
хондрити

L хондрити

Lherzolitic
шерготит

LL
хондрити

Лодранити

А LUN

Лунни метеорити

LUN
B

Mon
G

LUN
група

LUN
N

Основни серии Еукрити

Mare
базалти, лунен

Mare
габро, лунен

Марсиански метеорити

Мезосидерити

Накхлити

Norites, лунен

Nuevo Laredo trend Еукрит

Октаедрити

Обикновенни хондрити

Ортопироксенити, Марсиански

PAC
група

Паласити

Polymict
еукрити

Примитивни ахондрити

Пироксен паласити

R хондрити

Regolith
breccias,
лунен

Румурутитит

Шерготити

Сидерити, железни метеорити

SNC
група

Stannern
trend еукрит

Каменножелезни метеорити

Каменни метеорити

Негрупирани въглеродни хондрити

Разгрупирани железни метеорити

Разгрупирани паласити

Разгрупирани примитивни ахондрити

Уреилити

Юнонаити

Print Friendly, PDF & Email