Видове метеорити, състав и произход.
Видове метеорити, състав и произход.

Метеорит или НЕ-най-честите грешки. Meteorwrongs

Метеоритите – с какво най-често ги бъркаме!

Много от метеоритите, които са паднали отдавна и са били подложени на процеси породени от климатичните условия на даден регион (изветряне, корозия, ерозия и др.), може да придобият вид наподобяващ много земни скали и шлаки.

В тази тема ще Ви покажа с какво най-често правим грешки. Ще Ви представя реални примери за тях.

Ако следвате определени правила, Вие наистина може да сведете до минимум тези грешки. На никой няма да му е приятно да пренася някакъв „метеорит“ от далеч и после да установи, че това е обикновена скала или шлака – страничен продукт на промишлените процеси.

Това е реалността, която трябва да знаете:

 1. Повечето скали не са метеорити.

Мислете за това по този начин: Ако видите един автомобил, докато шофирате по магистралата и той разполага с 4 колела, фарове, стопове, багажник, това е може би един автомобил, не извънземен кораб.

 1. Шансът за намиране на метеорит е изключително малък.

Дори опитните ловци на метеорити понякога могат да не намерят метеорит дълго време.

 1. Шансът за намиране на лунен или марсиански метеорит е още по-малък.

Само около 1 на 1000 метеорита е от Луната или Марс.

 1. Шансът за намиране на метеорит, който току-що е паднал, е още по-малък.

От 1900 г., броят на признатите метеоритни „падания“ е около 690 за цялата Земя. Това е 6,3 на година.  Дори когато се наблюдава падне на метеорит, опитните ловци на метеорити могат да намерят само няколко парчета, когато търсят от сутрин до здрач за една седмица.

 1. Не всяка скала, която пада от небето е метеорит.

Има история, за това как започват да падат камъни от небето, върху къщите на едно малко градче и месните жители са си помислили, че това са метеорити. Извикали екип, които да проучи камъните. Те ги изследвали и установили, че те са със земен произход. Хората били озадачени. Не може да бъде. Всички ги видяхме как падат, казали те. Но всъщност някакви местни хлапета намерили стара моторна косачка и започнали да изстрелват с нея камъни от съседната гора, без да знаят къде падат те. След време се е разбрало за тази лудория и местните са се успокоили, но също така са се разочаровали, защото градчето им нямало да може да се прочуе. Невероятно, но факт.

 1. Не всяка скала, която „изглежда като“ метеорит е метеорит.

Често не е възможно да се определи дали един камък е метеорит само по външния му вид. По-специално, ахондритите. Както и метеоритите от Луната и Марс много приличат на някои видове общи скали на Земята. Също така, много хора си мислят, че тяхната скала „изглежда точно като“ някои метеорит в снимките които те виждат.

 1. Някои метеорити не приличат на метеорити.meteorite1meteorite2meteorite3
 1. Ако не разполага с кора на топене, това вероятно не е метеорит.

Някои метеорити нямат кора на топене, но това е рядкост. Обикновено има кора на топене, най-малко от едната страна.

meteorite4

 1. Ако има някаква кора или покритие, кората или покритието вероятно не е кора на топене и скалата не е метеорит.

Има множество процеси на Земята, като например химични или атмосферни влияния, които причиняват някакви покрития и кори върху скалите. Някои от тях, особено пустинният лак, може да изглежда забележително като метеоритна кора на топене.

Примери за други кори и покрития, които не са на метеорит:

meteorite5

meteorite6

meteorite7

meteorite8

 

10. Ако има дебела кора или покритие, тогава това не е метеорит.

Метеоритните корички са тънки, защото веднага след като външната част на метеорита започва да се топи, стопената материя пада поради високата скорост на движение на метеорита през атмосферата.

Примери за дебели кори със земен произход:

meteorite9

meteorite10

meteorite11

meteorite12

meteorite13

 1. Ако вътре е със същият цвят и сянка, както отвън, това вероятно не е метеорит.

Метеоритните корички обикновено са по-тъмни от вътрешността на метеорита. Пример за истинска кора 1 и Пример за истинска кора 2

Примери за грешки:

meteorite14

meteorite15

meteorite16

 1. Ако метеорита „изглежда изгорял“ вероятно не е метеорит.

Метеоритите не горят. Метеоритите не са изгорени. Външната повърхност е разтопена, но те не са изгорени.

meteorite17

meteorite18

 1. Ако това е голяма скала, най-вероятно не е метеорит.

Повечето каменни метеорити са по-малки , отколкото хората си мислят, че са. Най-много от всички паднали метеорити са със тегло от 128 гр. До 256 гр. Железните метеорити могат да бъдат големи.

meteorite19

meteorite20

 1. Ако е голям и няма регмаглипти, най-вероятно не е метеорит.

  Не всички метеорити имат регмаглипти, обаче големите обикновено ги имат.

 1. Ако има трапчинки или ями, те не са непременно регмаглипти.

Не всички трапчинки са регмаглипти. Трапчинките в много от тези снимки са по-дълбоки, за регмаглипти.

meteorite21

meteorite22

 1. Ако е ъглово, с остри ръбове или точки и не гладки страни, това вероятно не е метеорит.

meteorite23

meteorite24

 1. Ако има „кратери“ по повърхността, те не са кратери и скалата не е метеорит.

Астероидите имат кратери, метеоритите не го правят. Повърхността е подложена на аблация след като метеоритът преминава през атмосферата.

meteorite25

meteorite26

meteorite27

 1. Ако е каменен (не железен) и има груб екстериор, това вероятно не е метеорит.

Метеоритите, при преминаването им през земната атмосфера, са подложени на аблация.

meteorite28

meteorite29

meteorite30

meteorite31

 1. Ако е каменен (не железен) и има издатини, това вероятно не е метеорит.meteorite32
 1. Ако формата е квадратна, правоъгълна, или има плоски страни или успоредни страни, това вероятно не е метеорит. Ако е силно сплесната (плоска и тънка), това не е метеорит.

С изключение на Frisbees и летящи чинии, сплесканите обекти не са аеродинамично стабилни и ще се разпаднат по време на спускането през атмосферата.

meteorite33

meteorite34

meteorite35

meteorite36

 1. Ако изглежда като зеленчук, това не е метеорит.meteorite37
 1. Ако има слоеве, пластове или каквито е да плоски или успоредни линейни функции, тогава това определено не е метеорит

Наслоени скали се срещат на Земята, защото на Земята има гравитация. Повечето метеорити идват от обекти (астероиди) твърде малки, за да имат някаква значителна гравитация. Ако няма гравитация, тогава няма начин да се образуват слоеве. Тук е единственото изключение , което е познато.

meteorite38meteorite39

 1. Ако в структурата си има завихряне или флотация, това не е метеорит

Въпреки че може да има и процеси в пространството, които могат да доведат до такива структури, ние все още не сме виждали метеорити като тези.

meteorite40meteorite41

 1. Ако има вени, особено такива, които стърчат или изглеждат в равнина, тогава това не е метеорит.

Разтопени вени са наблюдавани при някои метеорити, но те никога не са линейни. Рядко може да има вени на въздействие от топене ( виж NWA 482 и Harper Dry Lake 036 ). Някои метеорити имат вени от метал. Повечето от вените на снимките по-долу, са фрактури, които са напълнени с кварц. Кварцови напълнени фрактури са често срещани в земните скали, но не се виждат в метеоритите.

meteorite42meteorite43

 1. Ако съдържа удължени минерали или конгломерати, това вероятно не е метеорит.

Това е рядко за съотношението на голям минерал в метеорит да надвишава 3-към-1.

meteorite44meteorite45

 1. Ако има конгломерати или минерални зърна с квадратна, правоъгълна форма, или фигури с формата на успоредник, това вероятно не е метеорит.

Геометричните форми се срещат в земните скали, но минералите, които причиняват това са редки в метеоритите.meteorite46

 1. Ако е със сферична или кръгла форма, това вероятно не е метеорит.

Има процеси на Земята, които да доведат до сферични скали

(изветряне, абразия във водата). Тези процеси не се случват при метеоритите. Ето една снимка на единственото изключение: Canyon Diablo сферички

meteorite47

meteorite48

meteorite50

 1. Ако съдържа кръгли неща, кръглите неща не са непременно хондрули.

Много земни скали съдържат кръгли неща.

meteorite51

meteorite52

meteorite53

meteorite55

meteorite56

 1. Ако изглежда като един брекчи, не е задължително да е метеорит или скала от Луната.

Има редица на геоложки процеси на Земята, които да доведат до скали, които приличат на брекчи въздействие.

meteorite57meteorite58meteorite59

 1. Ако има много дупки, тогава това не е метеорит.

Много малко каменни метеорити имат везикули или дупки. В тези, които имат, дупките са оскъдни и малки. Вижте “ мехурчета в Метеоритите .“ Везикулите изискват газ, и това означава, че скалата е била веднъж разтопена. Повечето метеорити никога не са били разтопявани.

meteorite60

meteorite61

meteorite62

meteorite63

 1. Ако тя съдържа много amygdules (торбичка в магмените скали, съдържащи вторични минерали), това вероятно не е метеорит.

meteorite64

meteorite65

 1. Ако скалните или минерални зърна се открояват от матрицата или са били извадени оставяйки кухина, това вероятно не е метеорит.

В много земни утаечни скали, конгломератите често са по-твърди (по-бавно разлагащи се) от матрицата. Понякога те изскачат от скалата. Това не се случва много в метеоритите.

meteorite66meteorite67

 1. Ако е дълъг и тънък, това не е метеорит

Скала или парчета метал с високо съотношение на размерите си (дължина спрямо ширина) и не са аеродинамично стабилни, те ще се разпаднат в атмосферата.

meteorite68

meteorite69

meteorite70

 1. Ако съдържа кварц, тогава това не е метеорит.

Кварцът е единственият общ минерал, който лесно ще надраскат стъклото. Опитайте се да надраскате стъкло с остър ръб от скалата. Ако надраска стъклото, това не е метеорит.

meteorite71

meteorite72

 1. Ако се състои от хематит или магнетит, тогава това не е метеорит.

Желязно-оксидни нодули или конкреции са най-често срещаният вид метеоритни грешки. Някои метеорити могат да съдържат хематит, магнетит, и maghemite. Направете тест за хематит и магнетит.

meteorite73

meteorite74

meteorite75

meteorite76

meteorite77

meteorite78

meteorite79Тук темата е много обширна, като се има в предвид разновидностите на магнетита и хематита.

Тук може да разгледате много възможни вариации на желязно-оксидни конкреции и нодули

 1. Ако е стъклено и везикулозно, тогава това не е метеорит.

Това е може би едно парче шлака, особено ако тя се привлича от магнит.

meteorite80

meteorite81

meteorite82

meteorite83

meteorite84

meteorite85

meteorite86

meteorite87

meteorite88

meteorite89

meteorite90

meteorite91

 1. Ако е от метал или изглежда металик, тогава може да е метеорит, но вероятно не е.

Хората са изработвали и губили метални неща в продължение на стотици години. Някои минерали изглеждат металик, но не са метеорити.

meteorite92

meteorite93

meteorite94

meteorite95

meteorite97

meteorite98

 1. Ако изглежда металик и е лъскав отвън, не е метеорит.

Някои сулфидни минерали изглеждат металик и много цветни метали са блестящи.

meteorite99meteorite100

 1. Ако е червеникаво, особено от вътрешната страна, това вероятно не е метеорит. Твърде цветно също.

Повечето метеорити са нюанси на сиво и кафяво, някои могат да бъдат червеникави отвън.

meteorite101

meteorite102

meteorite103

meteorite104

meteorite105

meteorite106

 1. Ако е каменен (не железен) и има наистина шантава форма, това вероятно не е метеорит. Това, че един камък е странен, не значи, че е метеорит.

Хората наистина намират необичайни неща.

meteorite107meteorite108meteorite110

 1. Ако е кухо отвътре, не е метеорит.

meteorite111meteorite112meteorite113

 1. Ако го намерите в кратер, това не е метеорит.

Метеоритите падат на земята при терминална скорост, около 320-640 км. в час. Това не е достатъчно бърза скорост за да направи кратер, освен ако скалата не е много голяма, 1 метър и повече.

 1. Ако скалата по-скоро не е силно привлечена от евтин магнит (керамичен), това най-вероятно не е метеорит.

Не използвайте неодимов магнит за тестване за магнитно привличане. А е метеорит ще се привлече от евтин керамичен магнит от хладилник например.

Ако скалата се привлича от евтин магнит, но не можете да видите лъскави метални зърна на нарязаната или счупена повърхност, тогава това не е метеорит.

Метеоритите се привличат от магнити, защото те съдържат желязо-никел. Земните скали не съдържат желязо-никел. Много скали на земята са магнитни, тъй като те съдържат минерална магнетит.

Ако скалата съдържа лъскави неща, които изглеждат като метал, но скалата не се привличат от магнит, лъскавите неща, най-вероятно не са метални и скалата не е метеорит.

Някои сулфидни и окисни минерали изглеждат като метал. Слюди често са блестящи.

Ако изглежда като метал, но не се привлича силно от евтин магнит, това не е метеорит.

Парчета силиций, Ferromanganese, хром, манган и други индустриални метали са метални но не се привличат от магнит.

Много от най-редките видове метеорити (ахондритите) не се привличат от магнит, но повечето скали на Земята също не се привличат от магнити.

Източници:

За повече информация може да посетите тази страница:

http://meteorites.wustl.edu/meteorwrongs/meteorwrongs.htm –  Изключително богата галерия от метеоритни грешки

http://meteorites.wustl.edu/realities.htm

 • Това е схемата по която е създадена тази страница

В тези Фейсбук групи, можете да правите своите запитвания, дали сте намерили истински метеорит.

Първо трябва да получите одобрение от администраторите. Може да получите много обективно мнение от хора, които работят в тази сфера от дълги години. Много е трудно да се каже дали „нещото“ е метеорит само по снимка. Уважавайте мнението на експертите. Спазвайте добрият тон и правила. Те всички са доброволци и не са длъжни да го правят. Все пак е едно безплатно мнение.

https://www.facebook.com/groups/meteorite.or.meteorwrong/

https://www.facebook.com/groups/meteoritepeople/

https://www.facebook.com/groups/seller.meteorites/

https://www.facebook.com/groups/300089686992428/

Специални благодарности на Д-р Ранди Коротев

meteorite114Д-р Ранди Коротев е лунен геохимик.

Проучил е лунните проби и техните химични състави от 1969 г., когато астронавтите от Аполо 11 събраха първите лунни проби на Луната и ги донесоха на Земята. Той е получил и двете му BS (1971) и докторска степен през 1976г. по химия от Университета на Уисконсин – Медисън. От 1979 г. той е бил в университета Вашингтон в Сейнт Луис, където той е професор. Той работи в лаборатория за Inaa (инструментален анализ неутронна активация), техника, с която може да се измери концентрацията на 30 или повече химични елемента в малки проби без унищожаване на пробите. Той е анализирал повече от 5800 Аполо лунни проби и точно 78 руски лунни проби от Inaa. Проучил е първия лунен метеорит, който е бил признат, ALHA 81005 (Коротев и сътрудници, 1983), и е проучил повечето от които впоследствие се установява, че са лунни метеорити. Той анализира повече от 1000 лунни проби метеорити от Inaa и си мисли, че той е видял повече лунни метеорити от всеки друг. Той е бил член на ANSMET екип 1988-89, който събират повече от 870 метеорити от Луис Клиф и Макалпайн Хилс – области на Антарктика, включително лунният метеорит MAC88104  и марсианския метеорит LEW 88516. Той е и е асоцииран редактор на списание Meteoritics & Planetary Science. Той е член и сътрудник на Meteoritical обществото. Той е автор и съавтор на редица научни статии за Луната, лунните метеорити, земни червеи, алуминиево фолио, въглищната летлива пепел, птици, както и някои други неща.

Print Friendly, PDF & Email