Видове метеорити

Обща класификация на метеоритите Като цяло, метеоритите са класифицирани според тяхната структура и минералогия, използвайки химически, изотопен и структурен анализ. Три много широки категории се признават: каменни, железни и каменно-железни метеорити. Има и различни под-категории и класификацията може да е сложна и трябва да се осъществява от компетентна лаборатория. Занятията описани на тази страница са … Продължете с четенето на Видове метеорити